Bulunan Haber Sayısı: 6.955
Hepsi   Haber   Ekonomi   Spor   Yaşam


Son Saat  -  Son 12 Saat  -  Son 24 Saat  -  Son Hafta    
ODATV

Gündem - 17 Aralık`ta Gökçek de sıfırlamış


6 evin sırrı


02 Ekim 2014 Perşembe  07:41

Zaman

Manşet - İşte dünyanın en iyi üniversiteleri


İngiliz eğitim dergisi Times Higher Education (THE), her yıl düzenli olarak açıkladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasının bu yılki sonuçlarını yayınladı.2014 - 2015 sonuçlarında ilk sırada yer alan yüksek eğitim kurumu, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) oldu. 4 yıldır üst üste 1. olan Caltech`i, Harvard Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi takip etti. Dünya çapında 400 üniversitenin bulunduğu listede Türkiye`den 6 üniversite yer aldı.ODTÜ İLK 100`DEDünya sıralamasındaki ilk Türk üniversitesi, 85. sıraya yerleşen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. ODTÜ, aynı dergi tarafından Mart ayında yayınlanan `Dünyanın En İtibarlı 100 Üniversitesi` listesinde 71-80 bandında yer alarak 2014 yılında sıralamaya giren tek Türk üniversitesi olmuştu.lk 200`e giren Türk üniversitelerinden; Boğaziçi Üniversitesi 139., İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 165. ve Sabancı Üniversitesi 182. sırada yer aldı. Bilkent Üniversitesi 201-225 sıra aralığında, Koç Üniversitesi ise 301-350 bandında yer buldu.THE tarafından hazırlanan `Dünya Üniversiteler Sıralaması`, öğrenme ortamı, araştırma hacmi ve etkisi, inovasyon, gelir ve itibar gibi kıstaslar eşliğinde belirleniyor. Araştırma, dünya çapındaki üniversitelerin seviyeleri hakkında genel bir fikir veriyor.İLK 10`DA ABD VE İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİListede yer alan ilk 10 üniversite ise şu şekilde sıralanıyor:1.Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) (ABD)2.Harvard Üniversitesi (ABD)3.Oxford Üniversitesi (İngiltere)4.Stanford Üniversitesi5.Cambridge Üniversitesi6.Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) (ABD)7.Princeton Üniversitesi8.Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)9.Imperial College London (İngiltere) ve Yale Üniversitesi (ABD)


02 Ekim 2014 Perşembe  04:35

Sözcü

Gündem - Karaman`da facia: Anne ve 3 çocuğu öldü02 Ekim 2014 Perşembe  02:28

Zaman

Manşet - Ethem Sancak`ın yeğenine imar iltiması


İmar değişikliğiyle Sancak`ın arazisinin değeri 20`ye katlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, havuz medyası olarak anılan Akşam ve Star gazetelerinin sahibi Ethem Sancak`ın yeğeni Mesut Sancak`a imar kıyağı yaptı.Bakanlık, İzmir Bornova Kazımdirik Mahallesi`ndeki Folkart`a ait 24 bin 473 metrekarelik arazide imar değişikliğine gitti. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu beyan edilen 3 bin 720 ada, 5 parsel, konut dışı kentsel çalışma alanından çıkarılarak 2. ve 3. derece iş merkezi alanına dönüştürüldü. İmar değişikliğiyle parselin değeri 20`ye katlandı. Büyükşehir Belediyesi`nin yapması gereken imar değişikliği Ankara`dan yapılınca arsanın değeri, 40 milyon liradan 250-300 milyon liraya çıktı. Konut ve AVM inşaatıyla bu rakamın 1 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor.İmar değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği, bakanlık makamının 20 Ağustos 2014 tarih ve 13537 sayılı oluru ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve 644 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri uyarınca onaylandı. Onaylı imar planı değişiklikleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`nde 29 Ekim 2014`e kadar askıya çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar planı değişikliğine şunları gerekçe gösterdi: “Mevcut imar planının bu yapılabilecek fonksiyonların birçoğuna izin vermemesi, özellikle konut kullanımına kapalı olması böyle bir alanda sıkıntı yaratmaktadır. Planlama alanı çevresi kamu kuruluş alanları, hastane, üniversite, ticaret ve konut alanlarıyla çevrilidir. Bu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı olması, özellikle sanayi fonksiyonlarının gelmesi doğru bir planlama kararı değildir. Hem üst ölçekli plana uygun bir işlev getirilmesi hem de yukarıdaki çevresel faktörler göz önüne alınarak İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3720 ada, 5 (eski 2, 3, 4) parsellerin konut dışı kentsel çalışma alanı konumu, ticaret+konut kullanımı olarak değiştirilmek üzere nazım imar planı değişikliği yapılmasına karar verildi.”SYNGENTA İLAÇ`IN FABRİKASIYDIFolkart Yapı, Bornova`da yer alan Syngenta ilaç fabrikasını bu yılın başında satın aldı. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda konut ve ticaret alanları ile AVM projesi planlıyor. İzmir`de markalı konut yapıp satan ve son yıllarda yıldızı parlayan Folkart`ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, son dönemlerde devletten aldığı ihalelerle adını duyuran Ethem Sancak`ın yeğeni. İzmir Bayraklı`da yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımla Avrupa`nın beşinci yüksek kulelerini inşa eden Folkart, Bornova`daki 27 bin metrekarelik İzmir`in yeşil alanlarından biri olan Karayolları arazisini de geçen yıl 76 milyon liraya almıştı ancak satıştan hemen önce imar planı değiştirilip yüksek katlı konutlar ve AVM izni çıktığı gerekçesiyle bu satışa iptal davası açılmıştı.


02 Ekim 2014 Perşembe  02:27

Zaman

Manşet - Sulh Ceza Hakimi AYM`ye başvurdu: Bizim mahkemeleri kaldırın


Eskişehir`de görevli Sulh Ceza Hâkimi Kemal Karanfil, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra kurulan Sulh Ceza Hâkimlikleri`nin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi`ne (AYM) başvurdu.Gerekçe olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre verdiği karara üst mahkemede itiraz edilmesi gerekirken yasal değişiklik sebebiyle başka bir sulh ceza hâkiminin bakacak olmasını gösterdi. Karanfil, 10 sayfalık dilekçesinde, seçilme tarzları ve İstanbul`daki bazı hâkimlerin medyaya yansıyan kişilikleri sebebiyle halkta `bu hâkimler adil olmaz` kanaati oluştuğunu belirtti. Yeni sistem ve buna bağlı yapılan atamalar yüzünden siyasi iktidar mensupları aleyhine soruşturma açılmasının neredeyse imkânsız hale geldiğini vurguladı.Eskişehir`de cep telefonu çalıp polisi görünce yere atarak kaçan M.Ç. adlı çocuk, `hırsızlığı alışkanlık haline getirdiği ve kaçma şüphesi` gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklama kararını veren Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Karanfil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi`nin (AİHM) içtihadına göre üst mahkemeye itiraz edilmesi gerekirken, yasal değişiklikle itiraz makamına kendisiyle aynı mertebedeki sulh ceza hakimliklerinin getirilmesini eleştirdi. Karanfil, ilgili dava sonrasında Sulh Ceza Mahkemeleri`nin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi`ne başvurdu.Karanfil, dilekçesinde, kamuoyunda, `Sulh Ceza Hakimlikleri`nin adil olmayacağı` yönünde kanaat oluştuğunu belirtti. Karanfil, HSYK Kanunu`nda yapılan düzenlemelerle birlikte ele alındığında sınırlı sayıda hakim marifiteyle tüm Türkiye`de yürütülen soruşturmaların akıbetinin sınırlı sayıdaki hakimlikler vasıtasıyla siyasi iktidarın insiyatifine bırakıldığına dikkat çekti. Kemal Karanfil dilekçesinde, `Anılan düzenlemelerle getirilen yeni sistem ve buna bağlı olarak yapılan atamalarla anılan hakimliklerin kontrol altına alınması hedeflenmiş ve böylece siyasi iktidar mensupları aleyhine muhtemel soruşturmaların açılması ve sağlıklı yürütülmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir.` dedi. Dilekçenin sonuç bölümünde şöyle denildi: `Açıklanan nedenlerle bu düzenlemenin kamu yararı amacının tam tersine kapalı devre işleyerek sınırlı sayıdaki hakimler marifetiyle yürütülen ceza soruşturmalarına yön verebilmek amacıyla yapıldığı aşikardır. Bunun, hukuk devleti ilkesi, kişi hürriyeti ve güvenliği ilkesi, tabii hakim ilkesi, adil yargılama hakkı gibi ilkelere aykırı olduğu açıktır. Açıklanan nedenlerle iptaline karar verilmesi gerekir.`


02 Ekim 2014 Perşembe  02:27

Zaman

Manşet - Hacılar Arafat`a çıkıyor, huzura yolculuk vakti


Hacı adaylarını, hac farizasının en önemli bölümlerinden biri olan Arafat vakfesi heyecanı sardı. Bugünden itibaren 3 milyondan fazla mümin kafileler halinde Arafat`a çıkacak. Aynı anda vakfeye duran hacı adayları ve hep birlikte dua edecek.Hacı adaylarını Arafat heyecanı sardı. Umre, tavaf ve sa`y rükünlerini tamamlayan, günlerdir Kâbe`de Allah`a dua eden 3 milyonu aşkın mümin, bugünden itibaren Arafat`a çıkacak. Türk hacı adayları da bölgeye bugün kafile kafile intikal ettirilecek. İntikal, arefe gecesi yani cuma günü saat 02.00`ye kadar sürecek. Arafat vakfesi mahşer provasına dönüşecek, hacı adayları ihramlı olacak.Peygamber Efendimiz`in (sas), `Hac Arafat`tır` hadisi, vakfeyi hac farizasının en önemli bölümü yapıyor. Aynı anda vakfeye duracak olan milyonlarca Müslüman, geceyi çadırlarda geçirecek. Sabah namazının ardından öğle namazına kadar dualar edilecek. Öğle namazı ve ikindi cem edilip kılındıktan sonra `Arafat Vakfesi` ve duası eda edilecek. Hacı adayları daha sonra Müzdelife`ye geçecek. Öte yandan hacı adaylarının kutsal topraklardaki `Mekke günleri` sürüyor. Kâbe`de tavaf için hemen her gün Mescid-i Haram`a akın edilirken İslam tarihinin dönüm noktalarına şahitlik etmiş mekânlar unutulmuyor. Hacı adayları sırasıyla Hira, Arafat ve Cebel-i Rahme, Mina ve Sevr`e gidiyor. Hz. Muhammed`in (sas) ayak izlerini taşıyan yerlerin havasını teneffüs ediyor. Nur Dağı, duraklardan biri. İlk vahyin indiği yer olan Hira Mağarası burada. 621 metrelik tırmanma mesafesi olan ancak dik ve kayalık bir tepenin zirvesindeki Hira`ya çıkmak o kadar kolay değil. Fakat o mekânı görme arzusu zorlukları aştırıyor. Genç-yaşlı, kadın-erkek hacı adayları erken saatlerde tırmandıkları tepede sabah namazını kılıyor, güneşin doğuşunu Mekke`ye bakarak bekliyor. Dağın hemen eteğindeki dükkânlar en fazla baston satıyor. Çünkü tırmanışlarda en büyük destekçi bastonlar. İlerleyen saatlerde ortaya çıkan maymunlar ise hem eğlence hem tedirginlik kaynağı oluyor. Maymunlara çanta kaptıranlar oluyor.Arafat, haccın farzı olan vakfenin adresi. Hacı adayları, arefe günü intikal edecekleri Afarat`ı gezerek öncesinde alışkanlık ediniyor. Hira`ya göre alçak ve tırmanması kolay sayılır. Yine de düşme tehlikesi mevcut. Peygamber Efendimiz`in (sas) Veda Hutbesi`ni irad ettiği ve Hz. Adem ile Hz. Havva`nın cezaları bittikten sonra ilk buluştukları yer burası. Cebel-i Rahme`de (Rahmet Tepesi) dikili bulunan büyük taş sütunun bunu simgelediği belirtiliyor. Ziyaretçiler tepeye çıktıklarında Mescid-i Haram`ı, arefe günü toplanacakları çadır alanlarını görebiliyor. Fotoğraf çektiren ve namaz kılanlar oluyor. Bu arada, kayalıkların üzerindeki yazılar dikkat çekiyor. Bir grup hacı adayının bir şeyler yazdıkları kâğıtları kayalıkların arasına atmaları ilginç bir görüntü oluşturuyor.Müzdelife, Mina, şeytan taşlama alanı diğer gezilen yerler. Ancak bu üç yer araçlardan seyrediliyor. Mihmandarlar, İslam tarihindeki hadiseler ışığında bilgilendiriyor hacı adaylarını. Bir tepede görülen kaidenin Hz. İbrahim`in (as) oğlu Hz. İsmail`i (as) kurban edeceği sırada Allah tarafından hayvan gönderdiği yer olduğu da anlatılıyor. Sevr Dağı bir başka durak. Çölün Hicret`e açılan kapısı. Peygamberimiz (sas) ile Hz. Ebu Bekir Mekke`den Medine`ye giderken Sevr Mağarası`nda gizlenmişlerdi. Mucize gerçekleşmiş, müşrikler, içeride kimse olmadığını sanmışlardı. Mekke`nin her karışı o dönemleri anlatıyor.Diyanet`in tesislerinde görev alan başaşçı Yusuf Çalış, ekonometri üzerine yüksek lisans yapıyor.Türk hacı adaylarına yüksek lisanslı aşçıbaşıKutsal mekânlarda günlerini ibadetle geçiren Türk hacı adaylarına günde üç öğün yemek veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı`nın (DİB) modern tesislerinde 80 aşçı görev yapıyor. Mutfağın yani 40 bin hacının başaşçısı ise yüksek lisans (master) öğrencisi Yusuf Çalış. Yusuf usta, DİB`in Ankara`daki merkez binasında görev yapıyor. Ankara Gölbaşılı ve aşçılık yüksekokulundan mezun. Şimdiki mesleğinin kapısını bu okul sayesinde aralamış ama eğitim hayatını da burada bırakmamış. Önce Gazi Üniversitesi`nde işletme okumuş, ardından akademisyenliği gözüne kestirmiş. DİB Başkanı Mehmet Görmez`in, `Bu da 40 bin hacının aşçısı.` diye tanıttığı Yusuf Çalış, aynı üniversitedeki yüksek lisans maratonunu bitirmeyi hedefliyor. Yüksek lisansı, aşçılık üzerine olmasa da mutfağı ilgilendiren ekonometri dalında. Çalış, `Yemek menüsünden malzemelerin ayarlanmasına, pişirilmesinden servisine hacılarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. En ufak aksaklığın olmaması gerekiyor.` diyor. Bu arada fırsat buldukça hac farizasının gereklerini yerine getirmeye çalışıyor.


02 Ekim 2014 Perşembe  02:09

ntvmsnbc

Magazin - Kaçan inek çadıra düştü


İstanbul`un Beyoğlu ilçesinde, kurbanlık hayvan satışı yerine getirilen bir inek, ipini kopararak kaçarken, bir çadırın üzerine düştü. Çadırda uyumakta olan bir kişi son anda kendini yana atarak ezilmekten kurtuldu.


02 Ekim 2014 Perşembe  01:16

Radikal

Politika - `Savaş tezkeresi`; ama kime karşı?


Bu tezkere hatalıdır; `defolu`dur, çünkü başından itibaren temel bir mantık hatası ile malûldür; zira asıl hedef olması gereken IŞİD ile suret-i kat`iyyede ilgili değildir, `atın önüne arabayı koymaktadır.`


02 Ekim 2014 Perşembe  01:15

Habertürk

Gündem - Telefon dolandırıcıları yurt dışına açıldı!


Vurgunun boyutu 120 milyon Euro


02 Ekim 2014 Perşembe  09:15

Sözcü

Gündem - 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı02 Ekim 2014 Perşembe  09:15

Sayfa:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

sezer inanoğlu  11 temmuz 2009 hürriyet akdeniz gazetesi  17 ocak fox haberler  öncü arılılar  izmirde üçyolda tüp patlaması  öss 2009 de ikinci te kalandıgı opera  sıradışı program arşiv ülke tv 08 06 2011  ntv dünkü haberler video  04 şubat foxon haber izle  İstanbul da 23kasım 2009 antalya okullar  ölşubat 2009 milliyet kaza haberi izmir  haber arşivleri atv 11şubat2009  02 şubat 2009 kanald haberleri izle video  25 kasım salı günü okullar tatilmi kayseri  üsküdar kültür merkezi açıldı  dünkü show t v haber izle  tuana batum fox tv akşam haberleri video izle  öss sınav sonuçları  deichmann çekiliş  maltepe cinayet istanbul  atv haber arşivi riva sağnak yağış  çankaya ya park yapan keçiören belediyesi