Bulunan Haber Sayısı: 639
Hepsi   Haber   Ekonomi   Spor   Yaşam


Son Saat  -  Son 12 Saat  -  Son 24 Saat  -  Son Hafta    
ODATV

Gündem - Asiye Güldoğan: Cemaat`e asıl Aziz Yıldırım fırtınası geliyor


Cemaat CHP`den şikayetçi


19 Aralık 2014 Cuma  03:56

Zaman

Manşet - Her güçlükle beraber kolaylık vardır


Her sıkıntı her ızdırap bir kolaylığa gebe. Lakin sıkıntı müddetine tahammül etmek gerekiyor. Nitekim Allah (cc) her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor İnşirah Sûresi`nde. Biz kullarına da “Allah var, gam yok” demek düşüyor.Hayat, iyilerle kötülerin birbirinden ayrılarak Rabb`imize kimin güzel kul olacağının belirlendiği bir sınav. Ve bu sınav, türlü zorluklar içinde gerçekleşiyor. Çekilen bu sıkıntılar arasında Allah kullarının gönüllerine ve hayatlarına `inşirah` (genişlik) vererek hem onları teselli ediyor hem de onların daha iyi kul olmaları için yollarını gösteriyor. Musibetler karşısındaki dik duruşuyla insan, kabiliyetlerini daha çok artırdığı gibi on sekiz bin âleme bakan duygularını da açığa çıkarıyor. Peygamberimiz`in (sas) hayatına baktığımızda da bunu; vahiy gelmeden önce Allah`ın Peygamber`ini türlü musibetlerle, sıkıntılarla nasıl yetiştirdiğini ve onun kabiliyetlerini nasıl geliştirdiğini görmek mümkün. Mekke`de yeni bir din doğarken aynı zamanda zorluklarla mücadeleler başlıyordu. Allah musibetler, sıkıntılar içinde Habib`inin gönlüne inşirah vermek, ruhunu ferahlandırmak için binbir çeşit güzelliği de ikram ediyordu. Böylece Rabbimiz, Habibinin (sas) şahsında bizlere her zorluktan sonra bir kolaylık, her sıkıntıdan sonra bir ferahlık olacağını hatırlatıyordu. Vahyin kesildiği, ızdırabın hakim olduğu bir anda nazil olan İnşirah Sûresi de bu durumu apaçık anlatıyor. Allah (cc), İnşirah Sûresi`nde “Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi? Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır! O halde bir işi bitirince, hemen başka işe giriş, onunla uğraş. Hep Rabb`ine yönel, O`na yaklaş!” buyuruyor. Duha Sûresi`nden sonra nazil olan bu ayet-i kerimeler, güçlüğü kolaylığın takip ettiğini, çile ve zorluğun ardından kolaylık ve muvaffakiyetin geleceğini anlatıyor.Zorlukla beraber kolaylık varMekke`de nazil olan İnşirah Sûresi, adını ilk ayette geçen `elem neşrah leke` ifadesinden alıyor. Elem Neşrah, Elem Neşrah Leke ve Şerh Sûresi olarak da anılıyor. Duha gibi İnşirah Sûresi de Hz. Peygamber`in tebliğin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini teselli etmek üzere indirilmiş. Sûrenin nüzul sebebi olarak fakirliklerinden dolayı putperestler tarafından aşağılanan Müslümanların teselli edilmesi de gösteriliyor. Sûrenin başında Hz. Peygamber`e, “Senin göğsünü açmadık mı?” şeklinde hitap edilerek kendisine sıkıntı veren ağır yükün üzerinden kaldırıldığı bildiriliyor. Daha sonra şanının yüceltildiği vurgulanıp her güçlükle birlikte bir kolaylığın bulunduğu iki defa zikrediliyor. Sonunda ise Resûl-i Ekrem`e boş kaldığı zamanlarda çaba sarf etmesi ve Rabb`ine yönelmesi emrediliyor.İlk ayetin yorumuyla ilgili olarak iki farklı görüş naklediliyor. Bunlardan birine göre ayet, Hz. Peygamber`in çocukluk döneminde veya Miraç`ın meydana geldiği gece Hz. Cebrail tarafından göğsünün yarılarak kalbinin çıkarılmasına, zemzem suyuyla yıkandıktan sonra ilim ve hikmetle doldurularak tekrar yerine konulmasına işaret ediyor. Müfessirler arasında yaygın kabul gören ikinci görüş ise ayetin cismani bir müdahaleyi değil, Hz. Peygamber`in ruhunun ilim ve hikmetle zenginleştirildiğini, üzüntü ve sıkıntısı giderilerek kalbine ferahlık verildiğini ifade ediyor. İbn Abbas`ın da ayeti “Biz senin göğsünü İslâm`a açtık” şeklinde tefsir ettiği bildiriliyor. Enam Sûresi`nde, “Allah, hidayetini dilediği kimsenin göğsünü İslâm için açar” ve Zümer Sûresi`nde, “Allah`ın İslâm için göğsüne genişlik verdiği kimse Rabb`i tarafından hidayet nuru üzerinde değil midir?” buyrulması da bu yorumu destekliyor.İnşirah Sûresi`nin, “Senin üzerinden ağır bir yükü kaldırdık” mealindeki ayetiyle, peygamberlikten önce veya peygamberliğin ilk dönemlerinde Resûlullah`ı (sas) çok üzen ve tahammülü güç olan zorlukların kaldırılması kastediliyor. Ayetteki vizr kelimesinin `ağır günah` manasında olduğunu, dolayısıyla burada Hz. Peygamber`in günahlarının bağışlanmasının kastedildiğini söyleyenler bulunmakla birlikte ağırlığı özellikle vurgulanmış olan bir günahın Resul-i Ekrem`le irtibatlandırılması uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Resulullah`ın bu ayet nazil olunca, “Bir zorluk iki kolaylığa asla üstün gelemez” dediği rivayet ediliyor. Ayette güçlükle beraber kolaylığın bulunacağına iki defa vurgu yapılması bir yandan Resul-i Ekrem`in, karşılaşacağı şiddetli engelleme ve zorlukların rahatlamayla sonuçlanacağına kesin olarak güvenmesini sağlamayı amaçlıyor. Öte yandan müminlere maruz kalacakları sıkıntı ve haksızlıklar karşısında yılgınlığa düşmemelerini, Allah`a daima güvenmelerini, iyimserliklerini koruyup güzel günler için çalışmalarını telkin ediyor. Nihayet sûrenin sonunda Hz. Peygamber`in (sas) şahsında bütün müminlerden Allah`a bağlılıklarını sürdürmeleri isteniyor.Allah`ın yardımıyla çizgimizi koruyabilirizFethullah Gülen Hocaefendi, `Kur`an`dan İdrake Yansıyanlar` adlı eserinde İnşirah Sûresi`ni “(O hâlde) bir işten boşalınca hemen (başka) bir işe koyul.” (İnşirah, 7) ayeti üzerinden ele alıyor. Bu ayetin Müslüman`a önemli bir hareket felsefesi ve hayat düsturu sunduğunu dile getiriyor. Ona göre bir mümin için “Artık yapacak bir şey kalmadı; vazifem bitti.” diye rahata kapılıp, olduğu yerde kalma söz konusu olamaz. Mümine yakışan bir hayırdan boşalınca ikinci hayra koşma, yorulma içinde dinlenme, dinlenmeyi bir başka yorulmanın mukaddimesi haline getirme, hayatında boşluk olmayan bir insan gibi yaşama... İnşiraha mazhar olabileceğimizi ise şu şekilde anlatıyor: “Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendi ufku seviyesinden yaşadığı bir sıkıntıdan sonra inşirah-ı sadra nail olmuştu. Bizler de maruz kaldığımız değişik sıkıntı, hafakan, kırgınlık hatta köpürme ve taşkınlıklarımızda bir kopukluk yaşayabiliriz. İç âlemimiz ışıksız, karanlık bir atmosfere bürünebilir. İşte böyle bir zamanda, Allah`ın yardımıyla hâlâ çizgimizi koruyabiliyor ve dönüp tekrar Cenâb-ı Hakk`a teveccühte bulunabiliyorsak, zılliyet planında biz de inşirah-ı sadra mazhar olabiliriz. Hocaefendi`nin beyanıyla Allah bizim sadrımıza da inşirah verir, kalbimizi açar, gönlümüzü coşturur ve bizi yeniden şahlandırır. Hani, vasıta sahiplerinin kullandıkları benzini bitirip tükettikten sonra bir istasyona yanaşıp depolarını yeniden benzinle doldurdukları gibi, Cenâb-ı Hak da enerjileri bitip tükenen hakikat yolcularının vasıtalarını semavî bir enerji ile yeniden doldurur. Dolayısıyla rahatlıkla diyebiliriz ki, asliyet planında Efendiler Efendisi için söz konusu olan inşirah-ı sadr meselesi, zılliyet planında ümmet-i Muhammed için de her zaman söz konusu. Nitekim O (sallallâhu aleyhi ve sellem) hangi sofraya oturmuş, Allah`ın hangi nimetlerinden istifade etmişse, gözü o sofrada olan peyrevlerini (izinde giden) de o nimetlerden mahrum bırakmamış, onlar için de kapıyı ardına kadar açık bırakmıştır.”


19 Aralık 2014 Cuma  04:13

Zaman

Manşet - Orta Dünya efsanesinin sonu


Peter Jackson, 2001`de adım attığı Orta Dünya yolculuğuna 13 yıl sonra nokta koyuyor. Yüzüklerin Efendisi`nden sonra gelen üç filmlik Hobbit serisi, Beş Ordunun Savaşı filmiyle sona eriyor. İlk iki filmde hikâyeyi geliştirmeye çalışan Hobbit serisi, görkemli bir savaş ile seyircisine veda ediyor.Doğrusu, yıllar sonra Orta Dünya`ya dönme fikri ilk başta hiç de fena değildi. Hatta, Hobbit serisini yöneteceği açıklanan Meksika sinemasının `altın çocuk`larından Guillermo del Toro`nun bakış açısıyla Orta Dünya`da gezinme fikri iyiden iyiye heyecan vericiydi. Daha sonra Peter Jackson, yapımcılıkla yetinmeyip yönetmen koltuğuna da oturunca “Olsun, yabancı değil!” diyerek teselli olmuştuk. Ve iki yıl önce bu zamanlar Yüzüklerin Efendisi serisinden dokuz yıl sonra bir kez daha Orta Dünya`ya adım attık.Fakat bir sorun vardı. Evet, Orta Dünya bıraktığımız gibiydi. Yine var olmayan dillerle konuşan garip yaratıklarla dolu, ihtişamlı, epik, maceralı ve sürükleyiciydi. Ama bir o kadar da tanıdık. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk`un (2012) işi ağırdan alan, futbol tabiriyle söylersek `top çeviren` yapısı biraz hayal kırıklığına yol açmıştı. Üç kitaplık Yüzüklerin Efendisi`ne üç film çeken Peter Jackson, tek kitaplık Hobbit`ten yağ çıkarırcasına üç film çıkarmaya çalıştığı için bu kaçınılmazdı. İkinci film, Simaug`un Çorak Toprakları, kendi sahasında beklemeyi bırakıp topu kanatlara yaymaya başlamıştı ama birkaç cılız denemeyi saymazsak yine beklediğimiz atakları göremiyorduk. O gün tahmin etmiştik, herhalde Jackson, bütün hücum varyasyonlarını Beş Ordunun Savaşı`na saklıyor. Öyle ya, isimlerden anlamalıydık; ilki bir yol filmi, ikincisi arada derede bir `araf` filmi, üçüncüsü savaş filmi!Hobbit: Beş Ordunun Savaşı`nda Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü`nün maceraları destansı bir sona ulaşıyor. Erebor Cüceleri, `vaat edilmiş topraklar`a ve onun zenginliğine sonunda kavuşur. Ancak Ejderha Smaug, Göl Kasabası`nı yerle bir ederken onlar sadece izler. Hatta yardımlarına gelen cüceler Elfler ile savaşırken bile seyirci kalırlar. Çünkü Erebor`un hazineleri Thorin`in başını döndürmüş ve onu iyice paranoyaklaştırmıştır. Gandalf`ın uyarılarına da kulak asmayan Thorin ve Elfler için, bir an önce kendilerine gelip birlikte mücadele etmekten başka seçenek kalmamıştır.DÖN BABA DÖNELİM!Yönetmen Peter Jackson`ın ilk iki Hobbit filmiyle bizi baş başa bıraktığı `kandırılmışlık` hissinden son filmde bir nebze sıyrılmak mümkün. Üç filmlik serinin bütün aksiyon ve savaş sahnelerini sonuncuya saklamak, ticari bir tercih olsa da seyirciye haksızlık sayılabilir. Aslında esas mesele, tek filmde anlatılabilecek bir hikâyenin ticari kaygılarla üç filme yayılması. Beş Ordunun Savaşı`nda da aynı zafiyetin izlerini görüyoruz. Uzayıp giden savaş sahneleri ve aralara yerleştirilen, bizim yerli dizilerin yakın plan duygusal sahnelerini hatırlatan `parçalar` filmi uzatma girişiminden başka bir şey değil. Gözlerin içine kadar girilen bu yakın çekimler, duygusal yoğunluktan ziyade Hint filmlerindeki gibi bir duygu karmaşasına yol açarken filmin ritmini de ciddi ölçüde zedeliyor. Olur olmaz yerde devreye giren ağır çekimler de cabası.Diğer taraftan, Hobbit serisinin en etkileyici sahnelerinin bu filmde olduğunu teslim etmeliyiz. Ejderha Simaug`un Göl Kasabası`nı yerle bir etmesi ve ihtişamlı vedası, Gandalf`in kurtarıldığı bölüm ve Azog ile Thorin`in buzlar üzerindeki mücadelesi... Hikâyenin ilk iki bölümde tüketilmesi, son bölümün hikâyesiz bir olay ve savaş filmi olmasına yol açıyor. Hatta birazcık Thorin haricinde filmde doğru düzgün bir karakter ve herhangi bir dramatik çatışma olduğunu söylemek de zor. Bu konudaki boşluklar seyircinin müktesebatına havale edilmiş ya da hepten göz ardı edilmiş. Görsel ve teknik açıdan iyi olsa da filmde CGI efektlerinin aşırı kullanımı göze batıyor. Kostüm tasarımı, sanat yönetimi, makyaj, renk ve ışık kullanımında, yani teknik anlamda yine kusursuza yakın bir iş çıkaran Peter Jackson`ın işin felsefi kısmını, hikâye ve karakter derinliğini ihmal etmesi, filmin belli bir seviyeyi aşmasına engel oluyor.


19 Aralık 2014 Cuma  02:08

Zaman

Manşet - Ehliyet sınav sayısı 9`dan 6`ya indirildi


Milli Eğitim Bakanlığı, 2015 yılında uygulanan ehliyet sınavlarında değişikliğe gitti. Bakanlığın 2015 yılı için hazırladığı `Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu`na göre, yılda 9 kez yapılan ehliyet sınavı sayısı 6`ya indirildi. 2015 yılının ilk ehliyet sınavı 10 Ocak 2015 Cumartesi günü yapılırken, yılın son sınavı ise 12 Aralık 2015 Cumartesi gerçekleştirilecek.Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü `2015 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Kılavuzu` hazırladı. Sınav uygulamasıyla ilgili işlemler için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü`ne, başvuruyla ilgili işlemler ise bakanlık Bilgi İşlem Grup Başkanlığı`na yapılacak. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) Modülü ile ilgili işlemleriyle Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Grup Başkanlığı ilgilenecek.2014 yılında yılda 9 kez yapılan motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınav sayısı bu yıl 6`ya indirildi. Kursiyer, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahip. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilecek. Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilecek.Teorik sınavda 2014 yılında yapılan düzenlemelerde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ehliyet sınav soru sayısında ve sınav süresinde 2014 yılındaki gibi uygulanacak. Bütün sertifikalar için soru sayısı 50 ve sınav süresi 60 dakika olarak belirlendi. Ehliyet sınavında trafik ve çevre dersinden 27, Araç Tekniği dersinden (Motor) 10`a ve ilk yardımda dersinden 13 soru sorulacak.ENGELLİLER İÇİN SINAV SALONUNDA İŞARET DİLİ BİLEN ÖĞRETMEN BULUNACAKSürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, motorlu taşıtlar sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracak. Kayıt şartları şu şekilde sıralandı: `A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetleri`nin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen `sürücü olur` sağlık raporu almış olmak. `Sabıka kaydının olmadığına dair` dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını ve nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğü`ne teslim etmek.`İşitme engelli kursiyerler için sınav salonunda görevlendirilecek öğretmenler öncelikle işaret dili bilen ve bakanlığa bağlı okul/kurumlarda görevli öğretmen personelden seçilecek. Yoksa il ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasından görevlendirme yapılacak. Ortopedik engeli olan kursiyerler sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara yerleştirilecek. Engelli kursiyerin ihtiyacına göre salon düzeni ya da ek oturma düzeni hazırlatılacak.SINAVA İTİRAZ İÇİN BANKAYA 10 LİRA YATIRILACAKSınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı, iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacak. Kursiyerlerin derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilecek. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan hesaplama yapılacak. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılacak. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacak. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.Ehliyet sınavı sorularına, ehliyet sınavı cevap anahtarına ve ehliyet sınavı sonuçlarına yapılacak olan itirazlar internetten yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle yapılabilecek. İtiraz dilekçeyle Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 06500-Teknikokullar/Ankara adresine yapılabilecek. Kursiyerler, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası Başkent/Ankara şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Küçükesat şubelerinden herhangi birine, `Kurumsal Tahsilât Programı` aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatıracak. Alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapılacak. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.


09 Aralık 2014 Salı  14:36

Zaman

Manşet - MEB: TEOG mazeret sınavı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2014-2015 öğretim yılı 8. sınıflar 1. dönem ortak sınavlarına olumsuz hava koşulları nedeniyle giremeyen öğrencilerin 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacak mazeret sınavına alınacaklarını açıkladı.MEB`den yapılan yazılı bilgilendirmede, 2014-2015 öğretim yılı 8. sınıflar 1. dönem ortak sınavları 6 temel ders için, 26-27 Kasım 2014 tarihlerinde ülke genelinde, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında, KKTC ve Bakanlığa bağlı okulların bulunduğu yurtdışı sınav merkezlerinde, Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20`de aynı anda başladığı, saat 12.00`de sona erdiği hatırlatılarak, Türkiye ve yurtdışı sınav merkezlerinde sınav uygulamasının eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.26 Kasım 2014 Çarşamba günü sınavın 1. oturumunda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden; 27 Kasım 2014 Perşembe günü yapılan 2. oturumunda ise Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sınavlar yapıldığı belirtildi.Ülke genelinde 970 sınav merkezinde, 15 bin 353 okulda 1 milyon 287 bin 847, yurt dışında 8 ülkede, 15 sınav merkezinde, 742 olmak üzere toplam 1 milyon 288 bin 589 8. sınıf öğrencisinin katılması planlanmış ortak sınavlarla ilgili sınav evrakının yer aldığı sınav güvenlik kutularının MEB tarafından sınav merkezlerine sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaştırıldığı aktarıldı.Ancak bölgesel olarak kar yağışının yoğun olduğu ve taşımalı eğitim kapsamında olan illerden, 27 Kasım 2014 tarihi itibariyle ulaşan bilgilere göre, Konya ilinde 55, Karaman ilinde 6 olmak üzere toplam 61 okulda sınav yapılamadığına dikkat çekilerek, `Bu illerden Konya`da bin 556, Karaman`da 193 öğrenci sınava girememiştir. Sınava olumsuz hava koşulları nedeniyle giremeyen öğrenciler 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacak mazeret sınavına alınacaklardır.` denildi.


27 Kasım 2014 Perşembe  15:49

Zaman

Gündem - MEB, soruları 5 bin liraya satışa çıkardı


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yılın aksine TEOG sorularını bu yıl yayınlamadı.Bakanlık, sınav sorularını yayınlamak isteyen medya kuruluşlarından ise kitapçık başına 5 bin lira istedi. Bütün soruları yayınlamak isteyen medya kuruluşları en az 30 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kaldı. Daha önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi`nin (ÖSYM) uyguladığı yöntemi şimdi de MEB hayata geçirdi. Bakanlığın soruları yüksek fiyattan satması, sınav masraflarının buradan çıkarılmak istendiği şeklinde yorumlara sebep oldu.


28 Kasım 2014 Cuma  02:09

Zaman

Manşet - TEOG`da umutsuzluğa kapılmayan öğrenci, başarılı oluyor


Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına sayılı günler kala uzmanlar öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Zambak Yayınları Rehberlik Psikolojik Uzmanı Mahmut Sarıgül, TEOG sınavı öncesinde stres ve öğrencinin kendine güvenmesi konusunda, öğrenci ve veliler tarafından dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Sarıgül, yaklaşık 1 milyon 287 bin öğrencinin iyi bir lise kazanabilmek için ter dökeceği sınav öncesinde, uyku düzeni, kahvaltı gibi alışkanlıkların sınav saatlerine göre ayarlanmasını tavsiye etti. Uzman, stres ve olumsuz psikolojinin çalışmayı düşürdüğünü kaydederek, “Öğrencilerin öncelikle kendine güvenmesi gerekiyor. Eğer yapabileceklerine inanırlarsa sorulara daha kolay çözüm bulacaklarını unutmasınlar.” şeklinde konuştu.Sınıfta dersleri iyi dinleyen, not tutan, konuyla alakalı bol soru çözen ve tekrar yapan, iyi bir planla, huzurlu bir ortamda ders çalışan öğrencinin başarıyı yakalamaması için hiçbir neden olmadığını dile getiren Mahmut Sarıgül, “Kendinize inanırsanız istediğiniz sonuca ulaşırsınız. Unutmayın, sınava yeterince hazırlandığınızdan eminseniz, sınav haftası uyku ve yemek alışkanlıklarınızı düzenlediyseniz, vaktinde sınav salonda yer aldıysanız, kendinize gerçekten inanıyorsanız, sadece bildiğiniz soruları yapıyorsanız, bunun sadece bir sınav olduğunu unutmuyorsanız ve hayatınızda başka sınavların da olduğunu biliyorsanız başarı kapıları size mutlaka açılacaktır.” ifadelerini kullanıyor.


24 Kasım 2014 Pazartesi  02:08

Sözcü

Gündem - 6 – 7 Aralık AÖF ara sınav soruları ve cevapları yayımlandı10 Aralık 2014 Çarşamba  08:57

Sözcü

Gündem - AÖF Sınav Soruları ve Cevapları Açıklanma Tarihi08 Aralık 2014 Pazartesi  14:38

Habertürk

Gündem - TEOG ortak sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı


Dört kitapçık türüne ait sorular ve cevap anahtarlarına, MEB`in internet sitesi www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek


27 Kasım 2014 Perşembe  20:09

Sayfa:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

15 ekim 2009 kaza  09 01 2010 yeni asır arsiv chp buca oğuz erol  şİle  atv haber arşivi o5 12 2009  fox haber 5 kasım tekrarı  fox haber arşivi 6kasım  bolu erotikfantezishop com  zisüleyman gençel  ölümden zor kurtuldu  prof yener ko  kanal d haber arşivi 13 03 2011  02 08 2009 kaza habteni video izle  08 07 2009 posta gazetesi  akın kiremitci  ozan  pkk teslim habur  ayabakan sakat  27 haziran 2002 posta gazetesi  fox haber arşivi 30032011  16 mayıs 2009 tarihli hürriyet gazetesi  ali kapar  hükümette karşılıksız çek formülü