Bulunan Haber Sayısı: 6.104
Hepsi   Haber   Ekonomi   Spor   Yaşam


Son Saat  -  Son 12 Saat  -  Son 24 Saat  -  Son Hafta    
Zaman

Manşet - İpek Medya Grubu`ndan `Digitürk` açıklaması


Digitürk`un muhalif TV kanallarını susturmasına tepki gösteren İpek Medya Grubu, `Kanunsuz emir vermek de, kanunsuz emri uygulamak da suçtur` açıklamasını yaptı. İpek Medya Grubu tarafından şu açıklama yapıldı: KAMUOYUNA DUYURU HİÇBİR MERCİ VE KURUM KESİMLEŞMİŞ BİR MAHKEME KARARI OLMAKSIZIN BASINI SUSTURAMAZ 08.10.2015 sabah saatlerinde Digiturk unvanlı digital yayın platformu Ulusal Yayın yapmakta olan Kanaltürk TV ve Bugun Tv `ni de aralarında bulunduğu bir kısım Televizyon kanalını gerekçesi tam olarak anlaşılmayan ve “kanunsuz ve yetkisiz emir” niteliğindeki bir talimata istinaden platformdan çıkarmış ve yayınlarını kesmiştir. Anılan Digital platformla BUGÜN TV ve KANALTÜRK TV arasında “Taşıma Sözleşmesi” düzenlenmiş ve bu sözleşme uyarınca; KANALTÜRK TV platformun 28` inci kanalından, BUGÜN TV ise platformun 48` inci kanalından yayın yapmaya başlamıştır. Yayıncılık ilkeleri ve yasal mevzuata uygun olarak yayınlarını sürdüren Kanallarımız, zengin yayın içerikleri ile yıllardır Digiturk abonelerine ulaşmış, bu yolla belli bir izlenme oranı, izleyici kitlesi ve reyting elde etmişlerdir. Ancak, Kanallarımız, akdettikleri Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini bugüne değin eksiksiz, tam ve süresinde yerine getirmiş olmalarına karşın, anılan yayın platformu açıkça yasalara aykırı olarak hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin ve tamamen kanallarımızın izleyici kitlesi ve izlenme oranlarını engellemek maksadıyla 08.10.2015 tarihinde resmi web sitesinde yayınladığı; “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, `Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu` tarafından yapılan bir soruşturma ile ilgili olarak Şirketimize resmi bir yazı tebliğ edilmiştir. Söz konusu yazının içeriği gereği yasal zorunluluktan dolayı Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV kanalları platformumuzdan çıkarılmıştır.” şeklindeki kamuoyu duyurusuyla KANALTÜRK TV` yi ve BUGÜN TV` yi platformundan çıkartmıştır. Yayın platformunun Kanallar aleyhine 08.10.2015 tarihinde gerçekleştirdiği `platformdan çıkarma` işlemi AŞAĞIDA YER ALAN ANAYASA HÜKÜMLERİNE AÇIKÇA AYKIRIDIR: Haberleşme hürriyeti MADDE 22- `Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî; güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak USULÜNE GÖRE VERİLMİŞ HÂKİM KARARI OLMADIKÇA; yine bu sebeplere bağlı olarak GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALLERDE de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. YETKİLİ MERCİİN KARARI YİRMİDÖRT SAAT İÇİNDE GÖREVLİ HÂKİMİN ONAYINA SUNULUR. HÂKİM, KARARINI KIRKSEKİZ SAAT İÇİNDE AÇIKLAR; AKSİ HALDE, KARAR KENDİLİĞİNDEN KALKAR`. Düşünce ve kanaat hürriyeti MADDE 25- `HERKES, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNE SAHİPTİR. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz`. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti MADDE 26- `HERKES, DÜŞÜNCE VE KANAATLERİNİ SÖZ, YAZI, RESİM VEYA BAŞKA YOLLARLA TEK BAŞINA VEYA TOPLU OLARAK AÇIKLAMA VE YAYMA HAKKINA SAHİPTİR. ....HABER VE DÜŞÜNCELERİ YAYMA ARAÇLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER, BUNLARIN YAYIMINI ENGELLEMEMEK KAYDIYLA, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz`. Basın ve yayımla ilgili hükümler Basın hürriyeti MADDE 28- `BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ`. Yukarıdaki Anayasa hükümleri çerçevesinde; ilgili platformun herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın, yalnızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu` ndan gönderilen bir yazıyı gerekçe göstererek, Kanallarımızı platformundan çıkarması işlemi; • Anayasa`nın 22. maddesindeki, ` USULÜNE GÖRE VERİLMİŞ HÂKİM KARARI OLMADIKÇA haberleşme engellenemez` hükmüne açıkça aykırıdır. • Anayasa`nın 25. maddesindeki, `HERKES, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNE SAHİPTİR ` hükmünü ihlal etmektedir. • Anayasa`nın 26. maddesindeki, `HERKES, DÜŞÜNCE VE KANAATLERİNİ SÖZ, YAZI, RESİM VEYA BAŞKA YOLLARLA TEK BAŞINA VEYA TOPLU OLARAK AÇIKLAMA VE YAYMA HAKKINA SAHİPTİR` hükmünü ihlal etmektedir. • Anayasa`nın 28. maddesindeki, `BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ` hükmünü ihlal etmektedir. Ayıca, bilindiği üzere; KANUNSUZ EMİRLERİ UYGULAMAK SUÇTUR. Muhtevası, uygulanması suç teşkil eden emir kanunsuz emirdir. KANUNSUZ EMİR VERMEK DE, KANUNSUZ EMRİ UYGULAMAK DA SUÇTUR. Anayasa`nın `Kanunsuz emir` kenar başlıklı 137. maddesi, “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.” “KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR, HİÇBİR SURETLE YERİNE GETİRİLMEZ; YERİNE GETİREN KİMSE SORUMLULUKTAN KURTULAMAZ.” Anayasaya paralel yasal düzenlemelere göre de, konusu suç teşkil ediyorsa o emir asla yerine getirilmez. Ancak Türkiye`nin ilk ve en büyük görsel ve işitsel yayıncılık digital platformu olduğunu iddia eden ve bu suretle de kamusal bir görev icra eden platform, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı`ndan gönderilen kanunsuz emir/talimat/yazının içeriğinde belirtilen işleme dair hiçbir hukuki değerlendirme, sorgulama yapma gereği dahi duymaksızın ve yine herhangi bir yasal itirazda bulunmaksızın aynı gün ve bildirimsiz olarak yerine getirmesi ve bu suretle de özgür yayın yapan Kanallarımızı; yasaları Anayasa`yı ve Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi`ni ihlal ederek platformundan çıkartması bu kurumunda açıkça kanunsuz emir olduğu sabit olan bir talimata bilerek ve isteyerek uyduğunu göstermektedir. Kanunda ve yargı kararlarında da belirtildiği üzere; hiçbir somut belge ve bilgi bulunmadan birinin suçlu ilan edilmesi ve masumiyet karinesinin ihlali Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç teşkil etmektedir. Anılan yazının içeriğini bildirmeden ve bu kanunsuz talimata itiraz sürecini beklemeksizin, ilgili Kanallar`ı platformundan çıkarması masumiyet karinesinin açık ihlalini oluşturmakta ve ilgili Kanallarımızı kamuoyuna da suçlu gibi göstermektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`ne, Anayasa`ya (md. 22, 25, 26, 28 ve 137ve yasal düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil eden bu sansürleme, suçlama ve engelleme işleminden ve bu sansürleme işlemine talimatı veren savcılık makamının bu kararlarından hukuki ve cezai olarak sorumlu oldukları ve olacakları, bu hususta hem ilgili kanunsuz emri veren mercilere karşı ve hem de bu kanunsuz talimatı itirazsız yerine getiren ilgili digital platforma karşı iç yargı yolları ve uluslararası yargı yolları dahil olmak üzere her türlü hukuki mücadelenin tarafımızca verileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz İpek Medya Grubu


08 Ekim 2015 Perşembe  18:08

Zaman

Manşet - Kemal Kılıçdaroğlu: Digitürk, bunun bedelini ödeyecek


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak`ta halka seslendi. Digitürk`ün 7 kanalı seçim öncesi sansürlemesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Eğer digitürk mahkeme kararı olmadan, 7 kanalı ben susturdum diyorsa, onun bedeli vardır ve bedelini ödeyecektir. Hangi gerekçeyle yasak getiriyorsunuz. Savcı, yazı yazdı diye yasak mı gelir? ” dedi. [CANLI YAYIN] Talimat yazısı yazan savcıya da sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: Bugün bir haber geldi. Digitürk`ten 7 kanalı çıkarmışlar. Savcı bir yazı yazmış. Buradan o savcıya sesleniyorum. Sen Cumhuriyetin savcısı mısın, hükümetin savcısı mısın? Mahkeme kararı olmadan nasıl olur da yasak getirirsin? Bunlar ne diyorlardı, 3 Y`ye karşıyız diyorlardı: Yasak olmayacak. Yasaklanmayan ne kaldı? Gencecik çocuklar sokaklarda öldürüldü. Gazetecilerimiz dövülüyor. Herkesin gözünün önünde. Eğer Digitürk mahkeme kararı olmadan, 7 kanalı ben susturdum diyorsa, onun bedeli vardır ve bedelini ödeyecektir. Hangi gerekçeyle yasak getiriyorsunuz. Savcı yazı yazdı diye yasak mı gelir? “ TWİTTER`DAN DA TEPKİ GÖSTERDİ: KARA BİR LEKEDİR CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samanyolu Haber, S Haber, Irmak TV, Kanaltürk, Bugün TV ve Yumurcak TV`nin Digitürk`ten çıkarılmasına Twitter hesabından da tepki gösterdi, sansürü kara bir leke olarak değerlendirdi. Twitter`dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Seçime 3 hafta kala, 7 kanala sansür uygulanması demokrasimiz açısından kara bir lekedir. CHP iktidarında medya üzerindeki baskılar bitecek.” dedi. Seçime 3 hafta kala, 7 kanala sansür uygulanması demokrasimiz açısından kara bir lekedir. CHP iktidarında medya üzerindeki baskılar bitecek. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 8 Ekim 2015


08 Ekim 2015 Perşembe  16:21

Zaman

Manşet - Basın Konseyi: Seçim öncesi yayınların kesilmesi manidardır


Basın Konseyi, Tivibu`nun ardından Digiturk`ün de Kanaltürk, Bugün TV, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Yumurcak TV ve Irmak TV`nin içinde olduğu 7 televizyon kanalını platformdan çıkarmasını `manidar` olarak değerlendirdi. Konseyden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: `Tivibu`nun ardından Digiturk`ün de Kanaltürk, Bugün TV, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Yumurcak TV ve Irmak TV`nin içinde olduğu 7 televizyon kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı`nın isteği üzerine yayın ağından çıkarması, apaçık sansürdür. Kanaltürk, Bugün TV, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Yumurcak TV ve Irmak TV`nin içinde olduğu 7 televizyon kanalı ile ilgili açılan soruşturma sonucu getirilen yasaklama, ifade ve basın özgürlüğünün açıkça ihlalidir. Ayrıca seçim sürecinde gece yarısı yayınların kesilmesi manidardır. Anayasa`nın 28. ve 29.maddeleri ile 6112 sayılı radyo ve televizyon kuruluş-yayın hizmetleri kanununa da aykırı olan uygulamanın, hukuki dayanağının ne olduğunun açıklanmasını, ve bunun yasadaki dayanağını, kamuoyuyla ve aboneleriyle paylaşılmasını bekliyoruz. Şayet, savcılığın göndermiş olduğu yazı sonucu yapılan yayın durdurma kararı ile ilgili, savcılıkça bir koruma tedbiri var ise de; bunun gerekçesinin halka açıklanması gerekir. Öte yandan uydu ile internetten izlenebilen 7 kanalın yayınlarının tümüyle durdurulması da söz konusu değildir. Digitürk`ün `yasal zorunluluk` nedenini ileri sürerek 7 kanalı platformundan çıkarması, halkın haber alma hakkını engellemektedir. Savcılarca açılan her soruşturma aşamasında pek de rastlamadığımız bu uygulama, seçim sürecine denk gelmesi ve bu yolla bazı kuruluşların `sesinin kısılması` anlamını da beraberinde getireceğinden, düşündürücüdür.` (CİHAN)


08 Ekim 2015 Perşembe  14:33

Zaman

Manşet - Digitürk Twitter`da #SansürcüDigitürk etiketiyle TT oldu


Digitürk`ün Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV ve Irmak TV kanallarını platformlarından çıkardığını açıklamasının ardından yoğun tepkiler sosyal medyada `SansürcüDigitürk` etiketi ile TT oldu. Türkiye`de ilk sırada TT olan #SansürcüDigitürk etiketi dünya listesine de girdi. Tivibu`dan sonra Digitürk`ün de Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV ve Irmak TV kanallarını platformlarından çıkardığını açıklamasının ardından sansür kararına tepki yağıyor. Yoğun tepkiler sonucu sosyal medyada `SansürcüDigitürk` etiketi TT oldu. Karar sonrası Digiturk aboneleri Twitter`da tepkilerini dile getirerek aboneliklerini sonlandıracaklarını açıkladı.


08 Ekim 2015 Perşembe  14:33

Milliyet

Politika - Bahçeli: Sayın Sancar`la ne kadar iftihar etsek azdır


Bahçeli, `Bu bilim insanımız, Müslüman Türk olmanın ahlak ve faziletini özümsemiş bir şahsiyet ölçüsüyle gönüllerde taht kurmuş, samimiyetle yü...


08 Ekim 2015 Perşembe  19:03

Milliyet

Dünya - Volkswagen merkezine polis baskını


Welt Onlineın bildirdiğine göre, 3 savcı ve 50 dolayında polisin katıldığı baskınlarda önemli deliller ele geçirildi. Kimlerin evine baskın yapı...


08 Ekim 2015 Perşembe  19:03

TRT

Gündem - Davutoğlu AK Parti Manisa Mitinginde konuştu


Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Manisa mitinginde konuştu.


08 Ekim 2015 Perşembe  19:02

Radikal

Türkiye - Mutlu Kaya`yı vuran erkek arkadaşı: Ateş ederken Mutlu`yu görmedim


Diyarbakır`ın Ergani ilçesinde 19 yaşındaki Mutlu Kaya`yı silahla vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan eski erkek arkadaşı 26 yaşındaki Veysi Ercan ilk duruşmada, `Ateş ederken Mutlu`yu görmedim. Mermiler ona isabet etmiş` dedi.


08 Ekim 2015 Perşembe  19:02

ODATV

Gündem - Cemaatçi Genel Yayın Yönetmeni hakkında karar verildi


Bülent Keneş Twitter`dan duyurdu


08 Ekim 2015 Perşembe  18:45

Radikal

Türkiye - Umut adlı felçli köpeği Sezen Aksu istedi


Ankara`da 8 ay önce bir aracın çarpması sonucu arka ayakları felç olan ve terk edildiği parkta kendisini sahiplenen Burçin Akalın tarafından aylar süren mücadele sonunda hayata döndürülen `Umut` adlı köpek için sanatçı Sezen Aksu devreye girdi. Aksu, Umut`a İstanbul`daki stüdyosunun bahçesinde bakma teklifinde bulundu.


08 Ekim 2015 Perşembe  18:44

Sayfa:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

fox haber 30 kasım 2011  16 mayıs hürriyet ankara eki  şubat ayı hava duru  grips  23 nisan yayın akışı  vakit gazetesi 1 mayıs  17 07 2009  roj tv 27 07 2011  çekte af son dakika haberi  3kasım 2012sabah eki  muhtar maaşı  01 10 201  04 şubat kanal d haber i  31 aralık 22 00 fox ana haber izle  tuma özdemir romanya  pankreas kanseri  altın 24 aralık  06 aralık 2009 adana güney gazetesi haberleri  fox tv gecmis mit  gülşen  3 aralık perşembe kanal 7 haberleri video izle  şubat 12 02 2010 hava durumu ankara